Novinky

Teorie měření hmotnostního průtoku plynu

Teorie měření hmotnostního průtoku plynu

Hmotnostní průtok plynu Hmotnostním průtokem se označuje hmotnost plynu, která projde průřezem za jednotku času. Na rozdíl od objemového průtoku, kde se měří jeho objem. Vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem definuje Boyleův zákon (zvaný také Boyleův–Mariottův...